Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a https://hellosmart.hu weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető termékeket és szolgáltatásokat igénybevevő személyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) számára tartalmazzák a Honlap használatának általános, felek által egyedileg meg nem tárgyalt feltételeit. A Felhasználó a regisztrációval továbbá a rendelése leadásakor tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: HelloMe Trade Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”)
Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.
Üzlethelyiség címe: 1132 Budapest, XIII. kerület Visegrádi utca 19.
Képviselő neve: Tóth Tamás, ügyvezető
Cégjegyzékszám: 13 09 232834
Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 32508466-2-13
Közösségi adószám: HU32508466
Számlavezető pénzintézet: MBH Bank
Számlaszám: 10300002-13764644-00044906
E-mail cím: hellometradekft@gmail.com
Telefonszám: +36 20 481 1386

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Habana Online Marketing Kft.
Székhely: 1116 Budapest, Sáfrány u. 54. I./11.
Telefonszám: +36 70 904 5353
E-mail cím: support@habana.hu
Web: www.netdekor.eu

3. A honlapon folytatott tevékenység

A Honlapon keresztül a Szolgáltató fogyasztói cikkek kiskereskedelmi értékesítését végzi valamint csomagküldő, internetes kereskedelmet folytat.

A Honlap célja különféle fogyasztói cikkek és egyéb termékek internetes értékesítése. Különböző okosórák értékesítésével foglalkozunk, mely termékeket a megfelelő menüpontokon belül tudják a Felhasználók a Honlapon megtalálni.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Kiskorú felhasználók

A 18. életévét be nem töltött, illetve korlátozottan cselekvőképes Felhasználó regisztrációjához és megrendelésének elfogadásához a törvényes képviselőjének, illetve gondnokának beleegyezése, illetve hozzájárulása szükséges, ennek hiányában a kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes Felhasználó megrendelését a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni, az így leadott megrendelés mellőzésre, a regisztráció pedig törlésre kerül.

4.2. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató kizárja felelősségét a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók által tanúsított magatartásért. Továbbá kijelenti, hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során a jogszabályokat, továbbá harmadik személyek jogait sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A közzétett tartalmakért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.3. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze valamint annak tartalma (például: szövegek, képek, grafikai elemek) szerzői jogvédelem alá esnek, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni azokat tilos.

A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékekről nyújt információkat, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

A választott termék a Kosárba gomb segítségével helyezhető a kosárba, melynek tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Felhasználó a Tovább a pénztárhoz gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.  A Honlapon regisztráció nélküli vásárlásra is lehetőség van, melynek keretében regisztrációs fiók létrehozására van lehetőség.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap visszaigazolást. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a megrendelés beérkezéséről, visszaigazoló e-mailen keresztül, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail címre továbbít. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól és a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben („Eker tv.”) foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató az automatikusan megküldött visszaigazoló e-maillel a Felhasználó ajánlatát elfogadja. A szerződés a Szolgáltató által, a Felhasználónak küldött visszaigazoló e-mail megérkezésekor jön létre.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt elektronikusan iktatja, a szerződés tartalma utólagosan 8 éven belül hozzáférhető. A szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

5.5. Számla

A Szolgáltató az áruértékesítésről papír alapú számlát állít ki, melyet a kiszállítás során, a termékkel együtt kézbesíti a Felhasználónak.

A Megrendelésről a Szolgáltató egy egységes számlát állít ki, a számla megbontására nincs mód, ahhoz külön megrendelés leadása szükséges.

5.6. Fizetés

A honlap a következő fizetési módok igénybevételét teszi lehetővé Felhasználói számára. A fizetés technikai részleteiről az alábbi tájékoztatónkban olvashatsz: https://hellosmart.hu/fizetesi-opciok/

5.6.1. Közvetlen banki átutalás
5.6.2. Utánvétel
5.6.3. PayPal
5.6.4. Bankkártyás fizetés

Tudomásul veszem, hogy a HelloMe Trade Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.) adatkezelő által a HelloSmart.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

A Szolgáltató a következő átvételi lehetőségeket valamint szállítási módokat tudja biztosítani Felhasználók számára:

5.7.1. Futárszolgálat (GLS)

A kiszállítás technikai részleteiről az alábbi tájékoztatónkban olvashatsz: https://hellosmart.hu

5.7.2. Személyes átvétel

Az átvételi pontunkon történő személyes átvétel lehetőségének részleteiről itt olvashatsz: https://hellosmart.hu/atveteli-pont/

Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

A fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás (külön magyarázat) nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A fogyasztó elállási jogát azonban a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele napja között is jogosult gyakorolni.

Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Név:  HelloMe Trade Kft.
Postai cím: 1132 Budapest, XIII. kerület Visegrádi utca 19.
Telefonszám: +36 20 481 1386
E-mail: hellometradekft@gmail.com

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is:
https://hellosmart.hu/files/elallasi-nyilatkozat.pdf

Vagy rögzíthet visszaküldési kérelmet az alábbi linken:
https://hellosmart.hu/visszakuldesi-kerelem/vasarlastól-valo-elallas

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállási jog az általunk forgalmazott minden termék esetében megilleti a fogyasztót, vagyis nem értékesítünk olyan termékeket, amelyek vonatkozásában a fogyasztó ne gyakorolhatná elállási jogát.

Amennyiben a termék koszosan, illetve zsírosan vagy kifogásolható tisztasági állapotban érkezik vissza a szervizünkbe, akkor a kollégáknak nem áll módukban a visszárut feldolgozni az egyéb betegségek vagy vírusos fertőzések elkerülésének érdekében. Ez esetben fel fogják venni Önnel a kapcsolatot. Megértésüket köszönjük.
 
 
Fontos információk a személyes termékvisszavétellel kapcsolatban:
• A helyszínen azonnali pénzvisszafizetést és azonnali szervizelést nem tudunk biztosítani.
• A termékeket minden esetben a szervizünknek ki kell vizsgálni.
• A szervizünk nem a személyes átvételi ponton található, ezért leghamarabb 2-3 napon belül lehet elvinni a már elkészült terméket.
• A termékek árát készpénzben nem áll módunkban visszaadni, csak abban az esetben, ha személyes vásárláskor/átvételkor készpénzzel történt a fizetés. Ebben az esetben csak és kizárólag a szerviz elbírálása után van lehetőség készpénzes visszafizetésre
• Amennyiben bankkártyával történt a fizetés vagy GLS kiszállítással, akkor csak az Ön által megadott bankszámlaszámra tudjuk visszautalni az összeget, készpénzes visszafizetés nem lehetséges.
 
 
A termék személyesen történő átadásának menete:
Hozza vissza boltunkba az adott terméket, amit a helyszínen lehetőség van díjmentesen leadni. 
 
Amire szükség van, hogy a visszaküldés érvényes legyen: 
• a termékhez kapott számla, 
• kitöltött visszaküldési űrlap vagy ha már online kitöltötte akkor a visszaküldési űrlap sorszáma. 
• elállás esetén bankszámlaszám
 
A helyszínen lehetőség van a visszaküldési űrlap kitöltésére. A dokumentumok kitöltése után a terméket egy szállításra alkalmas dobozba kell helyezni amit kollégáink biztosítanak. 
 
Kizárólag a fent említett kritériumok teljesítésével tudjuk átvenni a csomagot, bármely feltétel hiányában a visszaküldésre szánt csomag átvételét megtagadjuk. 

 

6.2. Az elállás joghatásai

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A terméket a fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a fogyasztó elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A kibontott, illetve felhelyezett fóliákra nem terjed ki a vásárlástól való elállás joga.

6.3. 30 napos termékcsere

A Szolgáltató az elállási jogon túl 30 napos termékcserét vállal, melynek feltételeit itt olvashatja. 

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit hibás teljesítés esetén. Egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog az elévülési idő egy év.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított szintén egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérhette (mivel azt a Szolgáltató nem vállalta vagy annak megfelelően nem tud eleget tenni), úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttéréssel okozott költséget azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. A Fogyasztó által felfedezett hiba késedelem nélkül közöltnek minősül, amennyiben azt a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közli. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül Fogyasztó által felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Tájékoztatjuk, hogy a rendelet értelmében a jelen pont szerinti jótállás a Szolgáltató minden 10.000 Ft eladási ár feletti információtechnikai készülék termékeire kiterjed.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név:  HelloMe Trade Kft.
Postai cím: 1132 Budapest, XIII. kerület Visegrádi utca 19.
Telefonszám: +36 20 481 1386
E-mail: hellometradekft@gmail.com

Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név:  HelloMe Trade Kft.
Postai cím: 1132 Budapest, XIII. kerület Visegrádi utca 19.
Telefonszám: +36 20 481 1386
E-mail: hellometradekft@gmail.com

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 8 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót az alábbi jogérvényesítési lehetőségekről szóló tájékoztatással egyidejűleg.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

A Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatköreit, ezen belül a fogyasztók panaszainak kivizsgálását 2017. január 1-től a területileg illetékes járási hivatalok látják el.

A Fogyasztók a lakóhelyük szerint területileg illetékes járási hivatalokat az alábbi linken tudják kiválasztani, amely egyben tartalmazza az illetékes hivatal összes elérhetőségét.

http://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

A Fogyasztók Budapest területén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület ejárását vehetik igénybe.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Elérhetőségek
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Békéltető Testületek munkájával és az eljárással kapcsolatban az alábbi honlap tartalmaz további információkat.

  • Európai Uniós online vitarendezés,

A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendeletében foglaltak értelmében a Bizottság létrehozott egy olyan online vitarendezési platformot, amelyet bármely tagország fogyasztói használhatnak panaszok bejelentése céljából.

A Bizottság által létrehozott platform az alábbi címen érhető el.
http://ec.europa.eu/odr

  • Bírósági eljárás kezdeményezése

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép hatályba, és a hatálybalépését követő tranzakciókra nyer alkalmazást.

9.2.Mennyire megbízható a mérés?

A készülékek nem orvosi mérőeszközök. Az orvosi felkaros és csuklós vérnyomásmérő között is eltérések tapasztalhatók. A készülékek csuklós vérnyomásmérővel lettek összehasonlítva és akkor tapasztaltunk 5-7 százalékos eltérést.

A beállításnál fontos, hogy a termékhez tartozó alkalmazásban minden személyes adat pontosan legyen beállítva. Az első 2-3 napban az óra kalibrálja magát, ilyenkor csak az az illető viselje, aki hordani fogja, mivel ahhoz fog kalkulálni a termék. A méréseknél fontos, hogy nyugalmi állapotban, ülő helyzetben legyenek elvégezve úgy, hogy a csukló szívvel egymagasságban helyezkedik el és a szenzor a csukló belső felével érintkezik.

Ami fontos, hogy nem orvosi mérőeszköz, ezáltal a kiugró értékeket nem fogja tudni akkora pontossággal kimutatni.

9.3. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. december 10.