Ügyfélszolgálat: +36 20 481 1386     |     Átvételi üzletünkben

Szállítás: 990 Ft | 20.000 Ft felett ingyenes!

1. Általános

Partnereinkkel közösen mindent megteszünk azért, hogy az általunk forgalmazott termékek a legmagasabb színvonalon és minőségben, tartós és hibátlan üzemben működjenek tulajdonosaiknál. Sajnos azonban a gyári és emberi hibák kizárhatatlanok. Lentebb összegyűjtöttünk egy listát, milyen online is orvosolható problémákkal szoktatok minket keresni, érdemes visszaküldés előtt megnézni, hátha a szerviz nélkül is meg lehet oldani. 🙂

Garanciális probléma bejelentése:

Első lépésként az alábbi linken lévő űrlapot kell kitöltened, ennek hiányában a visszaküldött terméket nem biztos, hogy tudják azonosítani a szervizben:
https://hellosmart.hu/visszakuldesi-kerelem/garancialis-csere-szerviz

Ezután tudod visszaküldeni vagy -hozni a készüléket a Hello Smart 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 21/B címre.
Kérésre tudunk futárt küldeni a visszadobozolt, becsomagolt és lezárt termékért, ennek költsége 1350 Ft.
A visszáru bontása kamera előtt történik; amennyiben lehetséges, a kollégák már a bontáskor megpróbálják reprodukálni a hibajelenséget, hogy mihamarabb orvosolhassák azt. Ha bontás és tesztelés során kérdés merülne fel, e-mailen fognak keresni.

Fontos! Ahogy a számlán is olvasható, termékeinket hologramos “smart” matricával látjuk el, ennek hiánya nehezítheti az ügyintézés menetét.

Nem fontos, de hatalmas virtuális “pirospont” jár érte! Nagyra értékeljük, ha a visszaküldött terméket letakarítod, ha nem látjuk rajta a hónapok viseléséből adódó zsíros, szappanmaradékos lerakódást. Köszi! 🙂

2. Általános problémák

Nincs töltő a dobozban:
– Vannak olyan készülékek, melyeknek a moduljába van beépítve a töltő és a szíját lehúzva lehet tölteni, plusz kábel nélkül.

Nem tölt:
– Várj 10-12 percet, néha kell ennyi idő, míg megjelenik a töltés jele.
– Vannak trükkös darabok, amit kétféleképpen is töltőre lehet tenni, érdemes ebben az esetben fordítani rajta egyet.
– Okosóráknál előfordul, hogy külön, a dobozban van az aksi, vagy a töltőnyílást fedő szilikon nincs rendesen félrehúzva és az akadályozza a töltőt.

Nem csatlakozik:
– A leggyakoribb hiba #1: a megfelelő alkalmazást minden esetben megtalálhatod a készülék dobozában lévő, idegennyelvű használati útmutatón, a legtöbbször a QR kód mellett kiírva is megtalálod..
– A leggyakoribb hiba #2: amikor a telefon Bluetooth (továbbiakban BT) bekapcsolásra kerül, a telefon felkínálja az elérhető eszközök listáját, és vannak, akik lelkesen egyből rákattintanak a karkötőjük nevére, aztán bosszankodnak, hogy nem tudja a készülék azokat a funkciókat, amiket leírtunk.
Ezt úgy orvosolhatod, ha beleestél a hibába, hogy törlöd a telefon BT mentett kapcsolatai közül az eszközt, telefon újraindít, készülék resetelése (ha tudja ezt a funkciót). Aztán kezdődhet a szakszerű párosítás:
– Alkalmazást letöltöd. Bekapcsolod a GPS-t/helyadatokat, majd a BT-t (ignorálod a felugró ablakot) és elindítod az alkalmazást, ott pedig megkeresed azt a menüpontot, aminél az szerepel, hogy “link your bracelet”, “search the device”, “eszköz csatlakoztatása”  vagy hasonló és rákattintasz. Ha a készüléken megjelenik a pontos idő, siker! 🙂
-Telefonhívást kezelni tudó eszközöknél utána még van egyetlen lépés: a telefon BT menüjébe lépve, keresd meg és csatlakoztasd a készüléked, mint multimédiás eszközt!

Csatlakozott, szinkronizálja az adatokat, de nem jelez hívást/SMS-t/alkalmazást:
– Be van kapcsolva a Bluetooth? Mert csak akkor mutatja a fentieket.
– Lehetséges, hogy a telefonod menüjében nem engedélyezted az adott alkalmazástól érkező értesítéseket. (Értesítések menüpontban)

Számos problémát megold, hát zárjuk ki ezt is:
– Indítsd újra a készüléket (ha van ilyen opció benne), vagy reseteld az alkalmazáson keresztül!
– Indítsd újra a mobilodat!
– Telepítsd újra az alkalmazást, vagy nézd meg, nem frissítették e időközben!

3. Garanciális jogok

A Hello Smart az általa értékesített és kiszállított termékekre kellékszavatosságot, termékszavatosságot és jogszabályon alapuló jótállást vállal az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak és az alább kifejtettek szerint. Ezen túlmenően a termékek a gyártó által kiállított garanciával is rendelkeznek, így ezen jótállási igényedet az általunk kiállított számlával tudod érvényesíteni. A gyári garancia minden vásárlónkat (fogyasztókat és vállalkozásokat) egyaránt megilleti minden termék esetében, azonban az e körben tett korlátozások semmilyen módon nem korlátozzák a kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igényeid érvényesítését!

4. Gyári garancia (6 hónap teljes körű termékgarancia)

Garancia érvényesítési igényedet a vásárolt termékhez mellékelt számlával vagy ennek másolatával érvényesítheted. Kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizd meg! Elveszett számlát nem áll módunkban pótolni. A számlán történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Mire nem érvényes a garancia?

– Helytelen szállítás, tárolás
– Erőszakos külső behatás, sérülés
– Túlfeszültség okozta rongálódás
– Szakszerűtlen kezelés
– IP védettségnek nem megfelelő használat
– Nedves környezetben való tárolás
– Külső javítás, bővítés, átalakítás
– Természetes elhasználódás

 

Mi tartozik bele a garanciális cserébe a Hello Smart okosórák, okoskarkötők és kiegészítőik esetén?

Garanciálisan az alábbi problémák esetén cseréljük (vagy javítjuk):
– szennyeződés a kijelző üvege mögött vagy pixelhiba
– a hátlap sérülései – de csak ha nincs nyoma feszegetésnek
– kicsapódott nedvesség a vízállósági besorolása ellenére
– katasztrofálisan hibás mérések esetén, vagy ha valamelyik funkció nem működik
– a Bluetooth chip hibájából eredő csatlakozási nehézségek

Garanciavesztéssel járó sérülések, egyebek az alábbiak, ezeket a Hello Smart nem javítja:
– szétszedett eszköz vagy hiányzó alkatrészek
-katasztrofális sérülés (darabokra tört vagy szándékos rongálás)
– IP minősítésnek nem megfelelő bánásmód
– a készülék hátulján lévő, hologramos “smart” matrica hiánya

A szíjak sérülései

Mint minden szíj, így az általunk forgalmazott órák szíjai esetén sincs garancia arra, hogy a bőr szíj nem nyúlik/hajlik meg kissé a csatnál, vagy hogy a sport szíj nem kopik-e fényesre, vagy fakul meg, illetve elszakad, eltörik (ami nem gyártási hibából ered). Ezek az idő során előreláthatóan bekövetkezhetnek, és így nem minősülnek garanciális hibának.

Szintén nem garanciális probléma, ha a bőrünk zsírossága vagy krémek, kozmetikai szerek lerakódik a bőr szíjon, ezzel elszíneződést vagy szemmel látható lerakódást eredményezve.

A fém szíjak esetén pedig a karcolódás és kopás szintén kívül esik a garanciális feltételeken.

Felhívjuk a figyelmed, hogy a fenti garanciális feltételek kizárólag a gyári garanciára vonatkoznak. A hello smart ettől függetlenül biztosítja a számodra a téged jogszabálynál fogva megillető kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási jogokat az alábbiak szerint.

5. Kellékszavatosság

Hibás teljesítésünk esetén a Hello Smart-tal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó az átvétel időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit hibás teljesítés esetén. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztó már nem tudja érvényesíteni.

Nem fogyasztói szerződés esetében Ön az átvétel időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárlóink – választásuk szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetnek: Kérhetnek kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az általuk választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérhette (mivel azt nem tudtuk vállalni vagy annak megfelelően nem tudtunk eleget tenni), úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – az összeg vásárlási utalványon történő jóváírását is. Jelentéktelen hiba miatt az utóbbira nincsen lehetőség.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttéréssel okozott költséget azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Hello Smart adott okot.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. A fogyasztó által felfedezett hiba késedelem nélkül közöltnek minősül, amennyiben azt a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közli. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

A vásárló közvetlenül a Hello Smart-tal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Hello Smart csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Hello Smart nem köteles a vásárló kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

6. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a fogyasztó – választása szerint – az 5. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

7. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Tájékoztatjuk, hogy a rendelet értelmében a jelen pont szerinti jótállás a Hello Smart minden 10.000 Ft eladási ár feletti információtechnikai készülék termékeire kiterjed.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a fogyasztónak történő átadásának a napja.

A Hello Smart jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a vásárló kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a vásárlót a jótállásból fakadó jogok az előző pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül is megilletik.

8. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a vásárló az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Reakció-D Kft.
Postai cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 21/B
Telefonszám: +36 20 481 1386
E-mail: info@hellosmart.hu

Bezár

Kosár

Nincsenek termékek a kosárban.