A honlapon szereplő tartalom nem szabadon felhasználható!

A Hello Smart Webshop összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik. A honlapon található valamennyi kép, fotó, videó, ábra, szöveg, termékleírás, illusztráció és minden más tartalmi elem a HelloMe Trade-D Kft., illetve harmadik személyek szellemi alkotása, és így csak jogszabályi korlátok között, engedéllyel használható fel. A honlapon szereplő adatok a HelloMe Trade Kft. szerzői jogi védelme alá esnek.

A honlapon közzétett harmadik személyekhez (azaz a HelloMe Trade Kft. jogi személyen kívüli) fűződő szellemi alkotásokat bármilyen formában felhasználni csak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseivel összhangban szabad. A törvényben meghatározott szabad felhasználás esetén kívül harmadik személyek szellemi alkotásait csak a szerző hozzájárulásával lehet közzétenni. A honlapon közzétett harmadik fél általi publikációknál az igénylő felveheti a jogtulajdonossal a kapcsolatot. A honlapon közzétett, a HelloMe Trade Kft. szellemi tulajdonát képező, illetve jogszerű használatában álló valamennyi védjegy, logo, szlogen, termékleírás, használati útmutató és egyéb megjelölés a törvény védelme alatt áll. A vonatkozó jogszabályok nem ismerete nem mentesít a felelősség alól.

Az itt megtalálható tartalmakat tilos másolni, terjeszteni, kereskedelmi forgalomba hozni, vagy bármilyen más módon felhasználni a Szerző előzetes beleegyezése nélkül. Szigorúan tilos továbbá ezeket a tartalmakat más médiacsatornán közzétenni, valamint bármely tartalmat saját munkaként feltüntetni!